Jedną spośród licznych tradycji weselnych istniejących w Polsce, szczególnie na obszarach wsi i niewielkich miasteczek, jest tworzenie specjalnych bramek. Ich przekroczenie przez młodą parę możliwe jest dopiero wtedy, kiedy odda ona kreatorom takiej bramy jakiś „okup” – najczęściej alkohol, jednak także jakiś weselny poczęstunek.
Jednak, aby utworzyć bramy weselne wcale nie trzeba posiadać wielkiego talentu. Prowizoryczne bramki przygotowywane są już za pomocą zwykłego sznurka oraz trzymających go dwojga ludzi. Coraz częściej jednak pomysłowość ich konstruktorów czyni, iż stają się one niezmiernie ciekawe i godne zapamiętania – bramy kreowane są bowiem np. na bramki drogowe (ze specjalnymi budkami z tektury), staranne „drzwi do raju” czy nawet na… bramy cmentarne. Modne jest sporządzanie bram tematycznych, np. związanych z ulubionym klubem pana młodego czy ulubioną lekturą panny młodej. Specjalną atrakcją jest samo przebranie osób, które takie bramki tworzą – mogą być ubrani klasycznie i z klasą, wszak nierzadko ubierają się w zgodzie z tematycznością bramki.

O bramach weselnych pisali: Wesela Radom