Jedną spośród licznych tradycji weselnych istniejących w Polsce, szczególnie na obszarach wsi i niewielkich miasteczek, jest tworzenie specjalnych bramek. Ich przekroczenie przez młodą parę możliwe jest dopiero wtedy, kiedy odda ona kreatorom takiej bramy jakiś „okup” – najczęściej alkohol, jednak także jakiś weselny poczęstunek. Jednak, aby utworzyć bramy weselne wcale nie trzeba posiadać wielkiego talentu. […]